درباره ما

شركت ساختماني و تاسيساتي آتي پي در سال 1354 با موضوع انجام كارهاي فني و مهندسي در زمينه پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي و همچنين طرح و اجراء و نظارت پروژه هاي ساختماني و تاسیساتی تشكيل گرديد.

بنيانگذاران شركت پيش از انقلاب اسلامي فعاليت خود را در چهار چوب مهندسين مشاور بنيان انجام مي دادند و پس از آن به منظور تطبيق فعاليتها با ضوابط جديد درجه بندي سازمان برنامه و بودجه، شركت آتي پي را ايجاد كردند.

طراحي ، اجرا و نظارت بركليه فعاليتهاي ساختماني و تاسيساتي در پروژه هاي انبوه سازي مسكن، دانشگاهها، كارخانه هاي صنعتي، مجتمع هاي ورزشي، هتل ها و كليه فعاليتهاي مربوط به احداث ابنيه هاي فلزي، بتني سنگين، محوطه سازي و … از توانائي- هاي شركت آتي پي به شمار مي رود.ضمناٌ از سال 92 این شرکت اقدام به تخصیص قسمتی از شرکت ، تحت عنوان “طراحان داخلی آتی پی” نموده که جهت طراحی ، اجرا و تجهیز سالن های کنفرانس ، آمفی تئاترو سینمای خانگی ، مبلمان و دکوراسیون داخلی مشغول به کار گردیده است .

در حال حاضر اعضاء هیئت مدیره شرکت که دارای حق امضاء ذیل مدارک حقوقی و مالی شرکت را دارند عبارتند از جناب آقای مهندس احمد معمارزاده به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، جناب آقای حمیدرضا شهپر به عنوان رئیس هیئت مدیره ، سرکار خانم فاطمه شهپر و سرکار خانم سارا معمارزاده لطف آباد به عنوان اعضاء هیئت مدیره .

 

چارت سازمانی: