خدمات ما در آتی پی

خدمات نظارت

شرکت آتی-پی توانسته با بکارگیری روش های علمی و بروز و همچنین کادر اجرایی مجرب تاکنون بر پروژه های بسیاری نظارت داشته باشد.

خدمات طراحی

شرکت آتی-پی با تکیه بر تیم طراحی و اجرایی مجرب آماده ارائه انواع خدمات طراحی و مشاوره در زمینه ساختمان میباشد.

خدمات اجرا

شرکت آتی-پی بیش از 100 پروژه پیمانکاری خود را با رعایت استانداردهای فنی و اجرایی، با همکاری مهندسان مجرب و کادر فنی ماهر اجرا نموده است . همچنین شرکت ما توانسته با استفاده از نیروهای متخصص خود و همکاری با شرکت  SASHAINTL، سیستم سولار را در ایران راه اندازی نماید .